Uplynulý školní rok ve skalické škole

Ve školním roce 2018/19 proběhla v naší škole celá řada akcí. Žáci i učitelé naší školy dvakrát uklidili okolí Stříbrné Skalice v rámci akcí Ukliďme Česko a Čistá řeka Sázava. Ve spolupráci se zaměstnanci obce se podařilo veškerý sesbíraný a vytříděný odpad okamžitě odvézt na sběrný dvůr. Za aktivní účast v těchto akcích byli žáci odměněni tričky s logem akce a samolepkami. Bohužel se na některých uklizených místech odpadky opakovaně objevují znovu.

V měsíci září si žáci prvního stupně zopakovali zásady bezpečnosti v silničním provozu jako cyklisté i jako chodci na dopravním hřišti. Lektory zde byli opravdoví policisté. Žáci druhého stupně si vyjeli na cyklovýlet s pí uč Macháčkovou a s p. uč. Kubínem. Na konci září také proběhl výlet druhé až páté třídy do zážitkového areálu Duhový park.

V říjnu si mladší žáci jako každoročně pouštěli draky na odpolední Drakiádě organizované pí uč. Studzinskou, sedmáci zase s paní učitelkou Zelenskou navštívili kolínský akvapark.

V průběhu roku nás dvakrát navštívil pan Coubal s přednáškou Nové ekosystémy planety Země, během níž všechny žáky školy nabádal k tomu, aby mysleli na naši planetu a na životní prostředí. Na té říjnové přednášce jsme si dali za cíl přispět na zakoupení fotopasti, která by lépe pomohla monitorovat život a ochranu ohrožených zvířat. Žáci naší školy budou mít přednostní právo na natočený filmový materiál pořízený jimi zakoupenou fotopastí. 28. 10. jsme oslavili sté výročí vzniku Československé republiky výtvarnou soutěží pro všechny žáky školy. První třída se blýskla oblečením v národních barvách.

Škola byla i letos zapojena do mezinárodního projektu Les ve škole, škola v lese, prvňáčci společně se šesťáky získali prestižní certifikát Lesní třídy a získali tak na další rok opět 10 m čtverečních pralesa na Ještědském hřebeni. Prvňáčkové se zúčastnili celkem tří lesních výprav: podzimní, zimní a velké jarní.

Na školách proběhlo několik přednášek o novodobé historii. Přednášejícím byl nový starosta obce, pan PhDr. Miroslav Šmied, PhD. První z nich na téma Únor 1948, proběhla v rámci Jednoho světa na školách, měla u žáků velký ohlas a navazovalo na ni několik dalších s tématem druhé světové války.

Filmy Jednoho světa na školách byly promítány např. v rámci výchovy ke zdraví apod.

V listopadu navštívili žáci druhého stupně pražské památky. Celá škola měla také možnost zhlédnout filmové představení Kina na kolečkách. Mladší žáci pohádku Když draka bolí hlava a ti starší z druhého stupně film Bajkeři.

Advent byl v letošním roce bohatý na události. V každé z obcí byl rozsvícen vánoční strom. Při těchto akcích se žáci školy zapojili do kulturního programu nacvičenými koledami. Vrcholem adventních akcí bylo společné vystoupení prvňáčků a dětí z mateřské školy v kostele sv. Jana Nepomuckého za doprovodu varhan a zpěvu manželů Kuchařových. Po Vánocích se prvňáčkové ujali tradičního tříkrálového koledování.

V lednu se kroužek Malých průzkumníků zapojil do mezinárodní akce Birds for life počítáním ptáků na krmítkách, mladší žáci postupně navštívili obecní knihovnu a seznámili se s možností zapůjčování knih. Žáci druhého stupně navštívili výstavu UV instalace v říčanském muzeu. Starší školáci od čtvrté třídy se vrátili k historii vzniku Československé republiky divadelním představením Z deníku pradědečka.

V únoru si nejmladší školáci vyzkoušeli roli Stavitelů města, ve skupinkách vymýšleli plán města, které pak společně podle něj stavěli. Prvňáčkové si dopisovali s prvňáčky ze severomoravských Závišic nedaleko Kopřivnice. Starší žáci vyrazili s panem učitelem Kubínem a pí uč. Macháčkovu na lyžařský výcvik.

Po jarních prázdninách navštívili žáci druhého stupně filmové představení o siru Nicolasi Wintonovi Síla lidskosti. Na škole také proběhla prevence šikany. Problematikou vztahů ve třídě se zabývalo divadelní představení divadla Fórum Jsi nula určené pro žáky šesté až deváté třídy s následným programem primární prevence. Několik tříd se zúčastnilo workshopu s chemickými pokusy a výrobou mýdel a voňavých pytlíčků ve firmě Betulines.

V dubnu proběhl zápis předškoláčků do první třídy. Bylo zapsáno devatenáct budoucích prvňáčků včetně šesti žáčků do domácího vzdělávání. Mnozí žáci naší školy ji dobře reprezentovali v dubnovém charitativním běhu Od nevidím do nevidím a v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. V rámci evropského projektu Evropa dělá školu nás navštívila polská studentka Agnieszka Bobrowska, která dětem vyprávěla polské legendy. Šesťáci navštívili výstavu o Keltech v pražském Národním muzeu.

Od května se žáci prvního stupně účastnili výuky plavání v bazénu Na fialce v Říčanech. Žáci druhé až páté třídy navštívili divadelní představení Kniha džunglí v pražském divadle Gong. Šesťáci a sedmáci si prakticky vyzkoušeli badatelskou výuku v programu Recyklace očima mladého vědce a žáci celého druhého stupně absolvovali přednášku o finanční gramotnosti v ČSOB.

Den dětí oslavil první stupeň animoterapeutickým programem se zvířaty a starší žáci z druhého stupně vyrazili se svými třídními učiteli na výlet do Tábora.

V červnu proběhly také školní výlety tříd: Prvňáčci navštívili hrad Český Šternberk a stanovali v nedalekém Ledečku s vydatnou pomocí skalických hasičů, druhá až pátá třída se vydaly do skanzenu v Kouřimi a do farmaparku v Soběhrdech, šesťáci byli s paní učitelkou Zelenskou na výstavě Živá Amazonie v říčanském muzeu.

Žáci školy také nacvičili několik veřejných vystoupení: žáci prvního stupně na podzim přispěli k příjemné atmosféře skalického posvícení zpěvem několika písniček za doprovodu manželů Kuchařových, dramatický kroužek divadelní představení Červená Karkulka, kroužek zdravotní tělesné výchovy vystoupení na podzimním vítání občánků a na Dni dětí v Sázavě. Na jarním vítání občánků nacvičila se svojí třídou program paní uč. Boubínová. Školní rok vyvrcholil školní akademií, jíž se zúčastnili téměř všichni žáci školy. Školní akademii hodnotila skalická veřejnost velmi dobře.

Škola se aktivně zapojovala do ekologických akcí, kromě dvou zmiňovaných úklidů okolí obce žáci sbírali vybité baterie, hliník, nefunkční mobilní telefony, víčka z PET lahví a prázdné tonery a cartridge.

Po vyučování se měli žáci školy možnost zapojit do práce v zájmových kroužcích hudebním, dramatickém, tanečním, zdravotní tělesné výchovy, florbalu a volejbalu, v šachovém, keramickém, ale také v oblíbeném kroužku počítačových her nebo Malého průzkumníka zaměřeném na bádání v přírodě i ve tvořivých dílničkách.

Skaličtí šachisté uspořádali v místní sokolovně jeden z turnajů Regionální žákovské ligy. Skalické turnaje mají mezi šachisty v regionu velmi dobrou pověst a konají se za podpory školy, obce i místních Sokolů.

Poslední školní týden a zejména den, kdy se rozdávalo školní vysvědčení, byl věnován zejména deváťákům odcházejícím na různé střední školy a odborná učiliště. Deváťáci uspořádali společnou večeři se svými učiteli Na radnici a v sále historické skalické radnice také slavnostně obdrželi svoje poslední vysvědčení na zdejší škole.

Akcí se v uplynulém roce podařilo uspořádat velmi mnoho. Jejich cílem bylo zatraktivnit dětem školní výuku a přiblížit ji běžnému praktickému životu. Za celý učitelský sbor pevně doufám, že se to alespoň trošku podařilo.

Martina Studzinská

 

Lajkujte, sdílejte:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *