Ještě k zápisu do skalické základní školy

Dnem 30. dubna bylo ukončeno přijímací řízení do skalické školy, v němž bylo přijato celkem 19 prvňáčků včetně 6 žáčků v takzvaném domácím vzdělávání, což v naší škole dosud nebylo úplně běžné.

O co se tedy přesně jedná?

Domácí vzdělávání je jednou z forem docházky do základní školy, zejména na první stupeň, kdy žáka vzdělává doma jeden z jeho rodičů nebo jiná osoba jako vzdělavatel. Dítě tedy školu pravidelně nenavštěvuje, je vyučováno doma a dochází například na akce pořádané školou jako jsou kroužky, plavání, výlety a podobně. Rodiče se s dítětem jedenkrát za pololetí dostaví na přezkoušení z osvojeného učiva. Je to tedy jakási alternativní forma vzdělávání žáků, pro niž je nutné splnit určité zákonem stanovené podmínky:

  • Rodina by měla mít možnost se školákovi velmi intenzivně věnovat, zpravidla jeden z rodičů o dítě celodenně pečuje.
  • Ten z rodičů, který dítě doma vzdělává, musí mít alespoň dokončené středoškolské vzdělání s maturitou, vzdělává-li žáka prvního stupně a vysokoškolské vzdělání, pokud vzdělává žáka stupně druhého. To je rodič povinen příslušným dokladem doložit.
  • Rodiče dítěte intenzivně spolupracují s třídní učitelkou a s vedením školy, domlouvají společně další postup domácího vzdělávání a konzultují jeho výsledky.
  • Dítě má možnost navštěvovat zájmové kroužky a akce pořádané školou.
  • Rodiče žádají o individuální, tzv. domácí vzdělávání svého dítěte ředitelku školy, do níž bylo jejich dítě přijato, ta posoudí důvody a na jejich základě  vedení školy ve správním řízení domácí vzdělávání povolí.
  • Škola garantuje principiální požadavek, že daný žák bude vzděláván v souladu se standardem základního vzdělávání platným v ČR a je zodpovědná za poskytování metodické a organizační pomoci při vzdělávání rodičům doma vzdělávaných žáků a zajišťuje svým doma vzdělávaným žákům učebnice a další vzdělávací materiály.

Z jakých důvodů se rodiče pro domácí vzdělávání nejčastěji rozhodují?

Důvodem podání žádosti rodiči doma vzdělávaného žáčka bývá buď výrazné nadání např. matematické, sportovní, umělecké a podobně nebo prostě skutečnost, že rodina větší část školního roku pobývá v zahraničí. Důvody k podání žádosti mohou být i zdravotní či psychické, např. pokud se dítě stalo obětí šikany, či  výrazná nedůvěra rodiny ve státní školství. Pro domácí vzdělávání se rodiče na doporučení psychologa mohou rozhodnout i tehdy, pokud má dítě nějakou výraznou poruchu učení či chování, která by dítě ve školním kolektivu znevýhodňovala a již jsou rodiče doma schopni s metodickou pomocí školy zvládnout.

Je domácí vzdělávání nějakou novinkou?

V historii byly doma vzdělávány děti např ze šlechtických rodin. Situace po roce 1948 nepřála individuálnímu vzdělávání a rozvoji individualit vůbec. Nově bylo tzv. domácí vzdělávání povoleno v r. 1998 nejprve jako experiment, později byly podmínky pro něj povoleny zákonem.

Doma byla vzdělávána např. česká olympijská reprezentantka Ester Ledecká, výraznou osobností podporující domácí vzdělávání je paní Veronika Vieweghová, která také doma sama vzdělávala své dvě dcery a má s tímto typem vzdělávání velmi bohaté zkušenosti.

Martina Studzinská

Lajkujte, sdílejte:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *