Kronika Hradových Střimelic

Obecní knihovna ve Stříbrné Skalici se již před lety rozhodla, že všechny kroniky naší obce, které jsou uloženy ve státním archivu v Kolíně, nechá oskenovat, vytisknout a svázat, aby si čtenáři mohli kopie těchto vzácných knih vypůjčit a přečíst. Kroniky postupně psali různí kronikáři od pana Karla Kratochvíla od roku 1895 přes pana Václava Kašeho a paní Ivanu Urbanovou – abych jmenovala aspoň některé kronikáře – až do roku 1998, kdy v tomto roce uzavřela knihu kroniky paní Vlasta Barešová, aby nadále někdo jiný pokračoval v nové knize. Uzavřená kniha kroniky byla odevzdána do Státního archivu v Kolíně.

Kopie kronik

Archiv takovéto vzácné publikace, jako jsou rukou psané kroniky, zapůjčuje zájemcům pouze k prostudování ve své badatelně na objednání – není možné si ji odnést domů, jako to lze provést s kopií z naší obecní knihovny. Myšlenka o okopírování se tehdy setkala s vstřícností a souhlasem pana starosty Jiřího Procházky. Knihovna si proto směla s písemným pověřením skalického obecního úřadu ve státním archivu v Kolíně postupně kroniky povypůjčovat, zařídit oskenování, tisk a vazbu – a pak se originál kroniky vždy v pořádku do archivu vrátit. Zodpovědní pracovníci archivu shledali, že myšlenka o pořízení kopií skalických kronik je dobrý důvod k zapůjčení originálů mimo budovu archivu. Kroniky byly vždy vytištěny ve třech kopiích a pak po jedné rozdány ve Skalici na obecní úřad, do základní školy a do knihovny.

Bohužel, vždy se až dosud jednalo pouze o kroniky obce Stříbrné Skalice. Při tom se vědělo, že kdysi byly psány kroniky i obcí obou Střimelic, ale ty ve státním archivu nejsou uloženy. Knihovnice v průběhu let nikdy nezavadily o informaci, kdo by o těchto kronikách věděl.

„Objev“ kroniky

Ukázka zápisů z kroniky

Až letos se v tomto směru stala radostná událost: v lednu obecní zastupitel pan Jakub Hlavatý se cestou přes paní Zuzanu Urbanovou ze Střimelic dozvěděl, že kroniku Hradových Střimelic možná má v úschově jako drahou památku na svého otce pan František Urban. Redakce Skalických novin a skalická Obecní knihovna v osobách paní Martiny Studzinské, paní Ivy Urbanové a paní Věrky Drozdové navštívily pana Urbana s prosbou, jestli by zápisy svého tatínka zapůjčil k okopírování a souhlasil, aby posléze v kopii byly k půjčování čtenářům knihovny.

Ukázaly jsme mu, jak ty kopie kronik nakonec vypadají, aby viděl, o co nám jde. Pan Urban velice laskavě vyhověl prosbě a knihu půjčil s důvěrou, že ji neporušenou dostane zpátky. O naskenování kroniky se postaral  pan Hlavatý, paní Drozdová zařídila její vytištění a svázání. Originál již pan Urban dostal zpátky, protože chápeme, že takové památky po předcích jsou v rodině vždy velmi ceněny. Střimelská kronika je tedy přes obecní knihovnu k dispozici zájemcům o její prostudování.

Školní a fotbalová kronika

Je třeba říci, že o kroniky je mezi čtenáři zájem. Máme kroniky nejen obecní, ale laskavostí paní ředitelky Evy Boubínové i kroniku skalické Základní školy. Knihovna má i kopii překrásné kroniky SK Meteoru ve Stříbrné Skalici, která je dílem pana Josefa Svobody blahé paměti. Do skalické knihovny dokonce jezdí pátrat v kronikách po rodinných údajích i lidé mimo našich obcí – jsou to ti, kteří se snaží dávat dohromady své rodokmeny a rodinné kroniky.

Psaní kroniky je závažná a užitečná práce, kterou vlastně ocení až budoucí generace. Je to práce časově velmi náročná, zejména, když v kronice – v tomto případě mluvím o kronice Stříbrné Skalice, v níž kronikáři v posledních letech zaznamenávali i zajímavosti ze života obou Střimelic a Hradce –  mají být zachyceny události, které se chybnou koordinací pořadatelů odehrávají v jeden den.

Věrka Drozdová

Psáno pro Skalické noviny v dubnu 2019


Seznam kronik

Pamětní kniha Stříbrné Skalice 1785 – 1845
Pamětní kniha obce Stříbrná Skalice 1895 – 1950
Obecní kronika města Stříbrná Skalice 1951 – 1963
Obecní kronika města Stříbrná Skalice 1964 – 1973
Obecní kronika Stříbrné Skalice 1974 – 1984
Kronika obce Stříbrná Skalice 1985 – 1998
Pamětní kniha obce Hradové Střimelice 1929 –  1959
Pamětní kniha školy Stříbrná Skalice 1898 – 1960
Školní kronika Stříbrná Skalice 1960 – 2012
Kronika fotbalového oddílu Stříbrná Skalice 1927 – 1990

 

Lajkujte, sdílejte:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *