Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Stříbrné Skalici

Kostel, vystavěný díky skalickým občanům toužícím po Božím domě v centru městečka, se nachází na malebném návrší v místě bývalého hradu skalického. Tento hrad byl dobyt roku 1402 Zikmundovými vojsky.

Zasvěcení

Kostel byl dostavěn v roce 1733 (sbírka na stavbu byla zahájena v roce 1728 a o dva roky později započala výstavba) a byl zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. Ten byl svatořečen 19. 3. 1729 papežem Benedictem XIII. a stal se jedním z nejdůležitějších světců. Je patronem mlynářů, vorařů, kněží, zpovědníků a je vzýván za mlčenlivost.

Jeho socha na Karlově mostě, odlitá v Norimberku podle dřevěného modelu Jana Brokofa, se stala předlohou pro mnoho kopií rozmístěných po celé české zemi.

Sv. Jan Nepomucký se narodil v Pomuku kolem roku 1345 jako syn soudce. Studoval na Univerzitě Karlově a poté i církevní právo v Bologni.

Působil jako generální vikář pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna a v jeho službách podpořil, proti vůli krále Václava IV., volbu kladrubského opata Olena, za což byl mučen.

Nelidskému týrání Jan na mučidlech podlehl a jeho tělo bylo dne 20. 3. 1393 vhozeno z Karlova mostu do Vltavy. O sedmnáct dní později vyplavalo Na Františku, kde ho uviděli rybáři. Kolem Janovy hlavy zářilo pět hvězd – odtud jsou tedy hvězdy mezi jeho atributy. (Hvězdy, krom Panny Marie, žádný další světec nemá.)

V roce 1719 byl otevřen Janův hrob a při prohlídce ostatků vypadla z jeho lebky organická hmota. Odborníci se shodli na tom, že se jedná o jazyk, což přispělo k oblibě legendy, která Janovo mučení zdůvodňovala i tím, že nechtěl prozradit králi Václavu IV., z čeho se zpovídala královna Žofie, jejímž byl zpovědníkem.

Současnými moderními metodami se zjistilo, že jde o tkáň mozkovou. Tato pak byla znovu uložena do relikviáře, kde nadále zůstává ve tvaru jazyka.

Památku sv. Jana Nepomuckého si připomínáme 16. května, poutní mše svatá letos připadá na sobotu 11. května.

Noc kostelů a Návrší

V pátek 24.5. se bude, dá-li Pán, opět konat Noc kostelů, při níž zazní autorská čtení, přednášky, úryvky z kázání sv. Jana Nepomuckého, na programu budou koncerty, ve zvonici instalace uměleckých fotografií, v lodi kostela pak výstava fotografií zabývajících se historií kostela. S prostředím kostela děti seznámí poznávací kvíz.

Dále vás zveme na festival hudby a poezie Návrší, který se uskuteční 6. 7.

Květen patří k nejkrásnějším měsícům v roce, a protože druhé číslo Skalických novin by mělo vyjít na jeho začátku, ráda bych citovala anglického spisovatele G. K. Chestertona:

„A když už mluvíme o životě, rozhodující je, zda považujeme vše za danost nebo za dar.“

Přeji vám, abyste s radostí přijímali rozličné a bohaté dary života a vnímali lásku ve všech jejích podobách – a to nejen v čase májovém.

Hana Senftová

Lajkujte, sdílejte:

One thought on “Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Stříbrné Skalici

  1. Dobrý den,
    děkuji mnohokrát za krásný, silný zážitek který nám v pátek, u příležitosti „Noci kostelů“ poskytla paní Hana Senftová, svou zapálenou a hlubokými znalostmi podloženou přednáškou. Věřím, že silný niterný prožitek si ještě dlouho uchovám. Přeji kostelu i paní Senftové hodně sil a štěstí v životě i při této záslužné činnosti. Vávrová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *